Paul 't Mannetje

Zijn missie is om individuen, teams en organisaties de ruimte te geven om te floreren door meer te focussen op talent.

Paul ’t Mannetje is een bevlogen trainer en coach met meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs, de retail en het trainingsvak. Zijn carrière voerde hem langs verschillende mijlpalen. Hij werkte als leerkracht, stapte over naar V&D, groeide daar uit tot landelijk Hoofd Opleidingen en werd vervolgens directeur en later ook eigenaar van STIVO, vakopleidingsinstituut voor de detailhandel. Gedurende zijn loopbaan heeft hij diverse eigen trainingsprogramma’s ontwikkeld voor uiteenlopende opdrachtgevers, die hij nu met ‘t Mannetje & Co breed in de markt zet.

Floreren

Paul is in zijn element op het snijvlak van individuen, teams en organisaties die hun talenten willen inzetten om tot groei en ontwikkeling te komen. Met zijn positieve houding en oorspronkelijke blik weet hij klanten te enthousiasmeren en op een ander been te zetten: kijk goed naar jezelf, ontdek je talenten en zet die met hart en handen in. Paul is er zelf het beste voorbeeld van!

Paul - fotograaf Anne van Gelder
fotograaf: Anne van Gelder

& Co

Het geheim van iedere succesvolle organisatie schuilt in de juiste combinatie van talenten. Niemand kan alles en niemand kan het alleen. Dat geldt voor de organisaties die wij begeleiden en natuurlijk ook voor onszelf. Daarom werken wij met een uitgebreid netwerk van ervaren, getalenteerde en gespecialiseerde trainers en coaches. Met onze gevarieerde achtergrond en expertise kunnen wij iedere klant van dienst zijn, ongeacht omvang, vraag of branche.

bg_image

Mil van Beek

‘Mijn succes wordt bepaald door het feit dat ik vanuit mijn opleidingen en werkervaring snel aansluiting weet te vinden met mensen, organisaties en de vraagstukken die daar leven. Ik weet mensen te raken en, met behulp van mijn enthousiasme en energie, ze in beweging te krijgen. Naast mijn kennis maak ik ook gebruik van mijn gevoel: snel voel ik aan waar de echte vraag ligt en wat aangepakt moet worden om de resultaten te bereiken die de opdrachtgever gerealiseerd wil hebben. Dat is waar het mij om gaat, samen met de vraagsteller die resultaten halen die gewenst zijn en vaak zelfs nog meer!’

bg_image

Sacha Beuk

→WEBSITE

bg_image

Chris 't Mannetje

‘Drs. Chris C.G.M.’t Mannetje is theoloog. Werkte als hogeschool docent bij Fontys Hogescholen in Utrecht. Houdt zich vooral bezig met ‘leren/leerprocessen’, leiderschap, teamvorming en met opbouwwerkprocessen. Als supervisor en stagecoördinator hielp hij vele studenten hun weg in de beroepspraktijk te vinden. Hij publiceerde diverse artikelen in binnen en buitenland o.a. over de talententest van Gallup (StrengthsFinder) en over de talentwaarderende benadering: zie bijv. Robbert Masselink/Jelmer IJbema, Het waarderend werkboek. Appreciative Inquiry in de praktijk. Hij bekleedt een aantal bestuursfuncties w.o. voorzitter van de beleidsadviescommissie voor volksgezondheid en maatschappelijke aangelegenheden van B&W in zijn woonplaats Almelo.’

bg_image

Luc Mieremet

‘Als organisatie- en veranderkundige richt ik mij vooral op mensen en menselijke processen in organisaties. Als organisatieadviseur heb ik me dan ook gefocust op de menselijke succesfactoren in organisaties, zoals, visie, missie, cultuur, communicatie, leefbaarheid en leidinggeven. Dit heeft er toe geleid dat ik me ontwikkeld heb in diverse benaderingen om deze factoren tot positieve resultaten te brengen: managementtraining, teambuilding, loopbaanbegeleiding en individuele- en teamcoaching. Talenten en kwaliteiten van mensen spelen daarbij een cruciale rol.’

bg_image

Mariska Mooten

Het merendeel van ons gedrag en handelen vindt onbewust plaats. Door het onbewuste bewust te maken, ontstaat een nog groter potentieel waarmee wij ons verder kunnen ontwikkelen in de richting die wij wensen en/of nodig hebben. Weerstand bijvoorbeeld zie ik als een signaal en uitnodiging om verder en dieper op zoek te gaan naar wat er onbewust speelt en wat mag veranderen. Door mijn achtergrond begrijp ik de dilemma’s en uitdagingen van leidinggevenden en professionals. Mensen en teams begeleiden bij hun proces waarin zij kunnen worden wie zij durven te zijn is mijn passie. Durven worden wie je bent gaat verder dan het verstand, discipline en wilskracht. Het gaat vooral ook om innerlijke vrijheid, autonomie, bewustwording van je talenten en waarden en hier trouw aan zijn en blijven. En wat er vervolgens kan gebeuren is vaak meer en mooier dan we van te voren hadden kunnen bedenken.

bg_image

Mijnie Oosterom

Ieder mens kan leren, zo ook in communicatie; dat is waarvan ik uitga. Mensen handelen vanuit een eigen intentie, hebben eigen doelen. Soms vertroebelt het getoonde gedrag deze intentie, waardoor de bedoeling onherkenbaar is voor de ander. Tevens ziet, begrijpt en oordeelt iedereen het gedrag van een ander vanuit eigen (culturele) waarden en perspectief. Daarmee is miscommunicatie geboren. Ik leer mensen bewust te worden van deze processen in communicatie. Daardoor wordt het mogelijk om vanuit een breder perspectief elkaar te zien, te begrijpen en te waarderen. Het is mijn overtuiging dat dit helpt in samenwerking, relatievorming en bijdraagt aan een positief leef- en werkklimaat. Communicatie waarbij oprechte aandacht bestaat voor cultuur en individuele achtergrond, dat is mijn passie.

bg_image

Femke Six Dijkstra

‘Als “Co” voor ’t Mannetje & Co ben ik uitvoerder van praktische zaken en ook sparring partner van Paul. Ik geniet van mijn werk als ik kan meedenken, kan zorgen en ont-zorgen, als ik mag organiseren, produceren, een ander werk uit handen kan nemen waardoor deze persoon kan doen waar hij/zij goed in is. Als ZZP’er doe ik dit in diverse hoedanigheden: als verantwoordelijke voor verenigingssecretariaten, als notulist, als websitebeheerder en als evenementenorganisator.’

bg_image

Willeke van der Steen

‘Uitgangspunt is het werken vanuit het midden, vanuit de kern. Je bewust zijn of worden van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen is de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat is wat mij beweegt, met passie en enthousiasme aan de slag…. met elkaar, bereid en nieuwsgierig, met verbazing, humor, een beetje theater, met je stem, met je ogen, je eigen kleur en de juiste vraagstelling… leren van en met elkaar.Ik ben geïnteresseerd wat de individuele deelnemer in beweging brengt vanuit de vraag: ‘wat doe je met plezier en geeft je energie’. Mijn specialisme is het ondersteunen van mensen die zelf willen groeien, bloeien, schitteren en die anderen daarin willen ondersteunen.’

bg_image

Jolanda Weiland

‘Ik geloof dat ieder mens vanuit zijn talenten wil werken. Dat dit energie geeft, voor verbinding zorgt en tot mooie resultaten leidt. Zowel op persoonlijk niveau als voor de organisatie en de klanten van de organisatie. In mijn werk ben ik erop gericht om mensen meer bewust te laten zijn van hun talenten, hen uit te dagen deze meer ruimte te geven en…. slim om te gaan met zaken waar niet hun kracht ligt. Klanten en deelnemers omschrijven mij als iemand die humor heeft en betrokken is, resultaatgericht, krachtig, respectvol confronterend. Ik weet abstracte zaken te vertalen naar praktische toepassingen voor individu en organisatie.’